Hakukoneoptimointi

Seuraavassa kuvattuna yleisimmät hakukoneprojektin osatekijät. Toki jokainen projekti on omanlaisensa - tekemistä tulee suunnata toisaalta tavoitteiden ja toisaalta tutkinnan paljastamien löydösten mukaan.

1. Alkupalaveri (100€+alv)

Onnistunut alkupalaveri siivittää koko projektin

Hakukoneoptimoinnin alkupalaverissa selvitämme mitä hakukoneoptimointi teidän tapauksessanne käytännössä tarkoittaa. Käymme läpi toimintanne erityispiirteitä ja sovimme projektin käytännön etenemisestä. Jo tässä vaiheessa on hyvä selvittää sivustonne muokkaamisen tekniset rajoitteet. Samoin sovimme, miten mittaamme hakukoneoptimoinnin tuloksellisuutta.

2. Avainsana-analyysi (500€+alv)

Kun olemme kartalla nykyisestä hakukoneliikenteestä, tiedämme minne edetä

Hakukoneoptimoinnin aloitamme sivustosi nykyisen hakukoneliikenteen kartoittamisella. Selvitämme millaisilla hakusanoilla ja hakusanojen yhdistelmillä kullekin yksittäiselle sivullenne tällä hetkellä tullaan.


alkupalaveri

Alkupalaverissa on tarkoitus saada kiinni koko projektin punaisesta langasta


avainsanakartoitus

Nykyisen hakusanaliikenteen kartoitus on hakukoneoptimoinnin kivijalka

Brändi- ja geneerinen liikenne - pihvi on täällä!

Jako brändisanoihin (kuten yrityksesi nimi tai tuotenimet, erisnimet) ja geneerisiin sanoihin (kuten tuotteittesi ja palveluittesi yleisnimet: järjestelmäkamera, kosteusmittaus, jne.) on keskeinen. Yleensä hakukoneoptimoinnilla halutaan vaikuttaa nimenomaan siihen, että geneeristen sanojen tuoma liikenne kasvaisi. Brändisanoilla tyypillisesti pärjätään jo aivan hakukoneiden kärjessä, eikä hakukoneoptimoinnilla voi enää ykköspaikkaa korkeammalle nousta. Geneerisillä hakusanoilla tulee yleensä huomattavasti vähemmän liikennettä kuin brändisanoilla ja tämä onkin hyvä lähtökohta hakukoneoptimoinnille.

Muista nekin sanat, joilla ei vielä pärjätä

Avainsana-analyysissa kartoitan myös niitä sanoja ja hakusanojen yhdistelmiä hakuvolyymeineen, joilla sivustosi tulisi pärjätä, jotta saataisiin liikennettä. Tässä yhteydessä otan huomioon toisaalta ne sanat, joilla sivusto ei vielä pärjää, sekä ne, joilla jo tulee liikennettä. Nykyisen hakukoneliikenteen kartoituksen voi nähdä myös osana avainsana-analyysia.

3. Sivustoanalyysi (500€+alv)

Sivustoanalyysissa selviävät tekniikan ja sisällön pullonkaulat

Sivustoanalyysissa selvitän toisaalta sivuston teknisen toteutuksen ja toisaalta sen, miten sisältö on sivuillanne ja millaista se on. Tässä vaiheessa selviävät myös mahdolliset esteet tai hidasteet sivustonne pärjäämiselle hakukoneissa sen nykyisellä sisällöllä.

4. Maineanalyysi (200€+alv)

Maineanalyysi selvittää sivustosi aseman webissä

Sivuston maineanalyysissä (tai ulkoisessa linkkianalyysissä) tutkin sivustoonne ja sen yksittäisiin sivuihin kohdistuvat ulkopuoliset linkitykset ja mahdollisesti muut maineeseen vaikuttavat tekijät.


sivustoanalyysi

Sivustoanalyysi yhdistää tekniikan ja sisällön tutkinnan


työpaja

Tutkinnan tulosten esittelyssä on usein piirteitä niin työpajasta kuin koulutuksestakin

5. Tulosten esittely (150€+alv)

Hakukoneoptimoinnin tutkinnan tulosten esittely

Yllä kuvatusta tutkinnasta muodostuu toisaalta kuva siitä, millainen sivustonne tällä hetkellä on ja toisaalta siitä, millainen sen tulisi olla ja millaiset sisällölliset ja tekniset muutokset olisivat tarpeen (yleensä geneerisen) hakukoneliikenteen lisäämiseksi. Nämä tulokset käydään läpi hakukoneoptimoinnin tutkinnan tulosten esittelyssä.

Esittelyn aluksi tai jo aikaisemmassa vaiheessa voidaan tarjota yleinen johdatus hakukoneoptimointiin.

6. Hakukoneoptimoinnin työpaja (150€+alv)

Hakukoneoptimoinnin työpajassa sovimme käytännön etenemisestä

Esittelyn yhteydessä tai sen jälkeen voidaan työpajassa käydä läpi, miten muutoksia lähdetään käytännössä viemään eteenpäin. Tämä voi pitää sisällään teknisen alustan muutoksia, sisällönhallintajärjestelmän kautta tehtäviä teknisiä muutoksia, sisällöntuotantoa tai koulutusta ja ohjeistusta. Työpajan voi pitää erikseen teknisenä tai sisällöllisenä, mutta usein on hedelmällistä yhdistää ne.

7. Työt, seurantapalaveri ja raportointi (200€+alv)

Hakukoneoptimoinnin työt, kuukausipalaveri tai kvartaalipalaveri ja seuranta/raportointi

Hakukoneoptimoinnin etenemisen paras mittari on usein geneerisen hakukoneliikenteen määrän ja koostumuksen seuranta. Hakukoneoptimoinnin kuukausi- tai kvartaalipalaverissa käymme läpi saavutettua edistystä, tehtyjä toimenpiteitä ja sovimme tulevista toimista. 200€ pitää sisällään maksimissaan kolme tuntia tehtävää työtä. Töitä voidaan teettää enemmänkin 80€ tuntiveloituksella.

Hakukoneoptimoinnin hinta

1. Aloituspalaveri100€
2. Avainsana-analyysi500€
3. Sivustoanalyysi500€
4. Maineanalyysi200€
5. Tulosten esittely150€
6. Työpaja (miten eteenpäin)150€
Yhteensä1600€
7. Työt, seurantapalaveri & raportointi200€ kpl
Kuukausittain2400€/vuosi
Kvartaaleittain800€/vuosi
Lisätyöt80€/h

Hintoihin lisätään alv. Kuvatut hinnat ovat tyypillisiä ja niistä voidaan sopia tarkemmin tapauskohtaisesti, osia voidaan myös lisätä ja poistaa tarpeen tullen. Hakukoneoptimoinnin palvelun voit aina myös irtisanoa milloin vain, ilman irtisanomisaikaa. Vaikkapa siis siten, että seuraavaa seurantapalaveria ei enää oteta, tai lopetetaan heti aloituspalaverin jälkeen. Jo tehty työ kuitenkin laskutetaan.

Mikäli haluat lähteä liikkeelle hakukoneoptimoinnin koulutuksella, sopii sekin hyvin.Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.