Seuraavassa kuvattuna yleisimmät hakukoneprojektin osatekijät. Toki jokainen projekti on omanlaisensa - tekemistä tulee suunnata toisaalta tavoitteiden ja toisaalta tutkinnan paljastamien löydösten mukaan.

Onnistunut alkupalaveri siivittää koko projektin

Hakukoneoptimoinnin alkupalaverissa selvitämme mitä hakukoneoptimointi teidän tapauksessanne käytännössä tarkoittaa. Käymme läpi toimintanne erityispiirteitä ja sovimme projektin käytännön etenemisestä. Jo tässä vaiheessa on hyvä selvittää sivustonne muokkaamisen tekniset rajoitteet. Samoin sovimme, miten mittaamme hakukoneoptimoinnin tuloksellisuutta.

Kun olemme kartalla nykyisestä hakukoneliikenteestä, tiedämme minne edetä

Hakukoneoptimoinnin aloitamme sivustosi nykyisen hakukoneliikenteen kartoittamisella. Selvitämme millaisilla hakusanoilla ja hakusanojen yhdistelmillä kullekin yksittäiselle sivullenne tällä hetkellä tullaan.


alkupalaveri
Alkupalaverissa on tarkoitus saada kiinni koko projektin punaisesta langasta

avainsanakartoitus
Nykyisen hakusanaliikenteen kartoitus on hakukoneoptimoinnin kivijalka

Brändi- ja geneerinen liikenne - pihvi on täällä!

Jako brändisanoihin (kuten yrityksesi nimi tai tuotenimet, erisnimet) ja geneerisiin sanoihin (kuten tuotteittesi ja palveluittesi yleisnimet: järjestelmäkamera, kosteusmittaus, jne.) on keskeinen. Yleensä hakukoneoptimoinnilla halutaan vaikuttaa nimenomaan siihen, että geneeristen sanojen tuoma liikenne kasvaisi. Brändisanoilla tyypillisesti pärjätään jo aivan hakukoneiden kärjessä, eikä hakukoneoptimoinnilla voi enää ykköspaikkaa korkeammalle nousta. Geneerisillä hakusanoilla tulee yleensä huomattavasti vähemmän liikennettä kuin brändisanoilla ja tämä onkin hyvä lähtökohta hakukoneoptimoinnille.

Avainsana-analyysi: muista nekin sanat, joilla ei vielä pärjätä

Avainsana-analyysissa kartoitan niitä sanoja ja hakusanojen yhdistelmiä hakuvolyymeineen, joilla sivustosi tulisi pärjätä, jotta saataisiin liikennettä. Tässä yhteydessä otan huomioon toisaalta ne sanat, joilla sivusto ei vielä pärjää, sekä ne, joilla jo tulee liikennettä. Nykyisen hakukoneliikenteen kartoituksen voi nähdä myös osana avainsana-analyysia.

Sivustoanalyysissa selviävät tekniikan ja sisällön pullonkaulat

Sivustoanalyysissa selvitän toisaalta sivuston teknisen toteutuksen ja toisaalta sen, miten sisältö on sivuillanne ja millaista se on. Tässä vaiheessa selviävät myös mahdolliset esteet tai hidasteet sivustonne pärjäämiselle hakukoneissa sen nykyisellä sisällöllä.

Maineanalyysi selvittää sivustosi aseman webissä

Sivuston maineanalyysissä (tai ulkoisessa linkkianalyysissä) tutkin sivustoonne ja sen yksittäisiin sivuihin kohdistuvat ulkopuoliset linkitykset ja mahdollisesti muut maineeseen vaikuttavat tekijät.


sivustoanalyysi
Sivustoanalyysi yhdistää tekniikan ja sisällön tutkinnan

työpaja
Tutkinnan tulosten esittelyssä on usein piirteitä niin työpajasta kuin koulutuksestakin

Hakukoneoptimoinnin tutkinnan tulosten esittely

Yllä kuvatusta tutkinnasta muodostuu toisaalta kuva siitä, millainen sivustonne tällä hetkellä on ja toisaalta siitä, millainen sen tulisi olla ja millaiset sisällölliset ja tekniset muutokset olisivat tarpeen (yleensä geneerisen) hakukoneliikenteen lisäämiseksi. Nämä tulokset käydään läpi hakukoneoptimoinnin tutkinnan tulosten esittelyssä.

Esittelyn aluksi tai jo aikaisemmassa vaiheessa voidaan tarjota yleinen johdatus hakukoneoptimointiin.

Hakukoneoptimoinnin työpaja

Esittelyn yhteydessä tai sen jälkeen voidaan työpajassa käydä läpi, miten muutoksia lähdetään käytännössä viemään eteenpäin. Tämä voi pitää sisällään teknisen alustan muutoksia, sisällönhallintajärjestelmän kautta tehtäviä teknisiä muutoksia, sisällöntuotantoa tai koulutusta ja ohjeistusta. Työpajan voi pitää erikseen teknisenä tai sisällöllisenä, mutta usein on hedelmällistä yhdistää ne.

Hakukoneoptimoinnin kuukausipalaveri tai kvartaalipalaveri ja seuranta

Hakukoneoptimoinnin etenemisen paras mittari on usein geneerisen hakukoneliikenteen määrän ja koostumuksen seuranta. Hakukoneoptimoinnin kuukausi- tai kvartaalipalaverissa käymme läpi saavutettua edistystä, tehtyjä toimenpiteitä ja sovimme tulevista toimista.Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.