Onko yrityksesi laajenemassa uudelle markkina-alueelle, mutta et tiedä miten palvelu otetaan vastaan?

Oletko epävarma, minne päin maailmaa tai Suomea sinun kannattaa suunnata?

Oletko kyllästynyt epätarkkoihin laadullisiin tutkimuksiin?

Haun markkinatutkimus on vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin: Google-hakujen tutkimisella saadaan tarkkaa tietoa juuri haluttujen markkina-alueiden kysynnästä palvelullesi.

haun markkinatutkimus

Tarkkaa tietoa, juuri oikeilta alueilta

Haun markkinatutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, millä tavalla valittuja aihepiirejä haetaan hakukoneissa halutuilla alueilla.

Alueen rajauksessa voidaan ottaa tarkasteltavaksi tietyt maat, yksittäinen maa, maan alue, tietyt kaupungit tai tietty yksittäinen kaupunki. Tietoa saadaan siis hyvin tarkastikin rajatulta maantieteelliseltä alueelta.

Haun markkinatutkimuksessa selviävät niin tietyn aihepiirin kysyntä kuin kilpailutilannekin. Tätä tietoa verrataan esim. kotimarkkinan tilanteeseen ja näin saadaan selville, kuinka houkutteleva on tutkittu markkina-alue.

Tutkimus antaa vastauksia kysymyksiin, esim. eroavatko haut jollakin tavalla? Pitäisikö eri alueilla painottaa eri asioita? Onko kyseiselle markkina-alueelle ylipäätään järkevää lähteä vai kannattaako konseptia muuttaa joiltain osin, jne.Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.